Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

Video bằng chứng cho thấy Hillary Clinton công khai thông đồng với Trung Quốc tấn công Trump

Ngày:_ 23/12/2020  
 Zcomity  (23/12/2020): Đây là bằng chứng rỏ ràng khi bà Hillary Clinton công khai muốn Trung Cộng giúp để đối phó đương kim tổng thống Donald Trump đợt bầu cử TT  Mỹ 2020  ... 
Sau khi thua Trump năm 2016 chính phủ ngầm thường cáo buộc vu vơ rằng Trump thông đồng với Nga ... để thao túng bầu cử.. tìm mãi không thấy chứng cứ gì đành  chịu...nhưng vẫn muốn cùng hợp tác với Trung Quốc để trả thù tổng thống Trump bằng mọi giá bất chấp thủ đoạn nguy hại đến cả nước Mỹ.  


Xem video: Dịch và thuyết minh Mai Hoa.


www.Zcomity.com