Hải quân Hoa Kỳ mua 110 tàu mặt nước đặc biệt

tháng 2 27, 2021