Khách hàng nước ngoài muốn mua tiêm kích tàng hình Su-57E của Nga

tháng 2 26, 2021