Netanyahu: Iran sẽ gục ngã như Haman trong Câu chuyện Purim

tháng 2 28, 2021