Thủ tướng Armenia nói tên lửa đạn đạo Iskander của Nga Vô dụng

tháng 2 25, 2021