Đức bổ sung hệ thống bảo vệ tích cực Trophy của Israel cho các xe Tank Leopard-2

11:56 SA