Đức bổ sung hệ thống bảo vệ tích cực Trophy của Israel cho các xe Tank Leopard-2

tháng 2 24, 2021