Ấn Độ chuẩn bị hạ thủ Tàu ngầm INS Karanj ngày 10 tháng 3

tháng 3 09, 2021