Boeing nhận thầu 115 triệu đô chế tạo Rotbot Không chiến Loyal Wingman cho Không quân hoàng gia Australia

tháng 3 07, 2021