Chiếc F-35B bị hư hại do quả đạn bệ súng GAU-22 nổ tung trên thân

tháng 3 25, 2021