Chó robot bán tự động giúp Không quân Hoa Kỳ cải thiện an ninh các căn cứ

tháng 3 29, 2021