F-15E có thể có một vai trò khác là Vận chuyển bom thông minh

tháng 3 04, 2021