Hải quân Hoa Kỳ nhận tên lửa Tomahawk Block V đầu tiên

tháng 3 30, 2021