Hàn Quốc mua tăng cường 72 trực thăng tấn công AH-1S Cobra 1

tháng 3 18, 2021