Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ 125 triệu USD cho Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine

tháng 3 02, 2021