MBDA trúng thầu hợp đồng đầu tiên cho hệ thống phòng không Albatros NG mới

tháng 3 04, 2021