Quân đội Anh trang bị lớp Nguỵ Trang mới cho các xe Thiết giáp hạng nặng

tháng 3 04, 2021