Quân đội Hoa Kỳ trao hợp đồng cho Stratom về hệ thống tiếp nhiên liệu bằng Robot tự động

tháng 3 31, 2021