Raytheon thu 63 triệu USD để sửa chữa các hệ thống radar F/A-18

tháng 3 24, 2021