Romania đã tiếp nhận Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 đầu tiên từ Hoa Kỳ

tháng 3 02, 2021