Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

SpaceX đã thành công phóng thêm 60 vệ tinh Starlink khác

Ngày:_ 25/03/2021  
Zcomity (25/3/2021): SpaceX đã thực hiện thành công sứ mệnh Starlink-22. SpaceX đã phóng thêm 60 vệ tinh Starlink khác.

SpaceX có khoảng 1.320 vệ tinh Starlink vẫn còn trên quỹ đạo.
vệ tinh SpaceXĐến tháng 4 năm 2021, SpaceX sẽ triển khai lớp vỏ đầu tiên gồm 1440 vệ tinh.
  • Thứ nhất: 1.440 trong lớp đạn pháo có độ cao 550 km (340 mi)
  • Thứ hai: 2.825 vệ tinh băng tần Ku và băng tần Ka ở 1.110 km (690 mi)
  • Thứ ba: 7.500 vệ tinh băng tần V ở 340 km (210 mi)
SpaceX đã phóng 240 vệ tinh trong một tháng. SpaceX sẽ có thể triển khai lớp vỏ thứ hai của các vệ tinh Ku-band và băng Ka-band vào thời điểm này vào năm 2022.Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com