Trung Quốc tăng Ngân sách Quốc phòng thêm 14 tỷ đô sau khi gây hấn với Ấn Độ

tháng 3 05, 2021