Trường Thiết giáp Lục quân Hoa Kỳ nhận biến thể xe tăng M1 Abrams mới nhất

tháng 3 25, 2021