Các nhà quan sát quân sự châu Âu đã nhìn thấy 22 vụ phóng tên lửa ở vùng Luhansk của Ukraine

tháng 4 27, 2021