Hải quân Trung Quốc trình diễn khả năng của tàu tấn công đổ bộ mới

tháng 4 26, 2021