Belarus: Hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U đâm vào nhà dân

tháng 4 06, 2021