Không quân Hoa Kỳ trao hợp đồng bí ẩn cho Lockheed Martin chế toạ các phương tiện bay tâm cao

tháng 4 19, 2021