Nga triển khai hệ thống Iskander với tên lửa tầm xa tới biên giới Ukraine

tháng 4 17, 2021