Nhật Bản đặt F-35B của mình tại Căn cứ Không quân Nyutabaru

tháng 4 05, 2021