Trực thăng CH-53 cùng lúc nâng 2 xe bọc thép

tháng 4 05, 2021