Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

Rắn cổ đại Titanoboa có tấn công con người không?

Ngày:_ 09/05/2021  

Có lẽ là không, vì rắn Titanoboa chủ yếu ăn cá

Titanoboa
Titanoboa rất, rất lớn - chắc chắn đủ lớn để nuốt chửng một số loài khỉ và rùa lớn trong khu vực. Nhưng vấn đề là… chúng đã không làm như vậy. Có lẽ.

Từ tài liệu về hộp sọ, chúng ta biết rằng Titanoboa chủ yếu là loài ăn thịt - IE, chúng chủ yếu ăn cá lớn. Mặc dù chúng có thể giết và ăn thịt một con người, kích thước tuyệt đối cùng với bản chất chủ yếu ăn cá của chúng có nghĩa là chúng có thể sẽ không quan tâm nếu một người đang thức giấc gần đó.
Vì vậy, bạn sẽ an toàn, nếu đi lạc vào lãnh thổ của nó, Titanoboa có thể sẽ không tấn công trừ khi bạn vào tận khu vực làm tổ của nó hoặc nó thực sự đang đói. Nó có thể sẽ chỉ phớt lờ bạn khi nó lắng đọng trong một buổi chiều câu cá bình dị.

www.Zcomity.com