Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

Sử dụng thành ngữ " All of a sudden" hay "All of the sudden" câu nào chính xác ?

Ngày:_ 25/11/2018  
Sử dụng thành ngữ " All of a sudden"  hay "All of the sudden" câu nào chính xác ? Khi các bạn diễn tả một thứ gì đó xuất hiện một cách nhanh chóng và bất thình lình lình, thì khi đó bạn sẽ sử dụng từ nào hợp lý để diễn đạt...

CÁCH DÙNG Relative pronoun: WHO ,WHICH ,WHOM

Ngày:_ 15/10/2018  
no image Không phải ngẫu nhiên mà ngừơi ta xem Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM....là một trong " tứ trụ" trong cấu trúc câu tiếng Anh (...

MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG TRONG ANH VĂN.

Ngày:_   
no image 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember....

Hướng Dẫn CÁCH THÊM “-S/-ES” VÀO ĐỘNG TỪ HOẶC DANH TỪ

Ngày:_   
no image  Tất tần tật những nguyên tắc với " s , es ": CÁCH THÊM “-S/-ES” VÀO ĐỘNG TỪ HOẶC DANH TỪ 1. - Hầu hết các danh từ số nhiều đều đư...