Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh-ngu

Sử dụng thành ngữ " All of a sudden" hay "All of the sudden" câu nào chính xác ?

Hình ảnh
Khi các bạn diễn tả một thứ gì đó xuất hiện một cách nhanh chóng và bất thình lình lình, thì khi đó bạn sẽ sử dụng từ nào hợp lý để diễn đạt nó?. Mặc dù bạn có thể sử dụng từ Suddenly, nhưng đôi khi một câu thành ngữ dạng như: Out of the blue hoặc All of a sudden sẽ giúp tạo thêm sự hấp dẫn trong câu. Tuy nhiên đối với câu All of the sudden và All of a sudden ? Người bản ngữ có thể sẽ nói cụm từ này khá nhanh trong những câu phát biểu hàng ngày, khiến mỗi biến thể giống nhau và gây nhầm lẫn chính tả cho người viết. Tuy nhiên, chỉ một trong những biến thể này được coi là tiêu chuẩn, mặc dù có vẻ như có sự khác biệt nhỏ giữa chúng về mặt ý nghĩa. Sự khác biệt giữa   All of the sudden và All of a sudden  là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ so sánh  All of the sudden  và  All of a sudden . Tôi sẽ phác thảo đúng chính tả của cụm từ này, và tôi sẽ cho bạn thấy một công cụ ghi nhớ hữu ích mà sẽ làm cho việc lựa chọn cụm từ chính xác dễ dàng hơn. All of a sudden:    Đột nhiên là một thành ngữ

CÁCH DÙNG Relative pronoun: WHO ,WHICH ,WHOM

Không phải ngẫu nhiên mà ngừơi ta xem Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM....là một trong " tứ trụ" trong cấu trúc câu tiếng Anh ( cùng với : câu tường thuật , chia động từ ,câu bị động ) .Hầu như trong bài văn, bài text nào cũng ít nhiều dính dáng đến nó. Do đó các em nên chú ý học kỹ cấu trúc này nhé Thông thường khi mới học tiếng Anh chúng ta biết đến WHO ,WHICH .. như là chữ hỏi trong câu hỏi : - Who do you like ? bạn thích ai ? chữ WHO ở đây là có nghĩa là AI và đựoc dùng trong câu hỏi . - Which color do you like : red or blue ? bạn thích màu nào : xanh hay đỏ ? WHICH trong câu này có nghĩa là " NÀO " và cũng được dùng làm chữ hỏi . Nhưng hôm nay chúng ta làm quen với một cách dùng hoàn toàn khác của những chữ này. Chữ WHO không có nghĩa là AI và chữ WHICH cũng không có nghĩa là NÀO, mà cả hai đều có nghĩa là :MÀ ( hoặc đôi khi không dịch cũng đựơc ), và đặt biệt là chúng không phải dùng cho câu hỏi. Người ta gọi nhóm này là : relative pronoun tạm dịch là : liê

MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG TRONG ANH VĂN.

Hình ảnh
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow. 2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything. 3. It + V + such + (a/an) + adj/ adv + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all. 4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)e.g. She is old enough to get married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English. 5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired. 6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai đó phải là

Hướng Dẫn CÁCH THÊM “-S/-ES” VÀO ĐỘNG TỪ HOẶC DANH TỪ

 Tất tần tật những nguyên tắc với " s , es ": CÁCH THÊM “-S/-ES” VÀO ĐỘNG TỪ HOẶC DANH TỪ 1. - Hầu hết các danh từ số nhiều đều được thành lập bằng cách thêm –s vào danh từ số ít. Ex: boy ( boys, house ( houses, dog ( dogs, etc. 2. - Các danh từ tận cùng bằng s, sh, ch, x, z được tạo thành số nhiều bằng cách thêm –es Ex: dish ( dishes, church ( churches, box ( boxes, bus ( buses, quiz ( quizes, etc. 3. Riêng đối với các danh từ có tận cùng bằng –y thì ta chia ra làm hai trường hợp: - Nếu trước –y là một phụ âm, ta bỏ -y thêm –ies vào danh từ: baby ( babies, country ( countries, etc. - Nếu trước –y là một nguyên âm, ta chỉ thêm –s vào danh từ: boy ( boys, day ( days, etc. 4. - Một số danh từ tận cùng bằng –f hoặc –fe như calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được tạo thành số nhiều bằng cách bỏ đi –f hoặc –fe rồi thêm vào –ves. Ex: knife ( knives, wolf ( wolves, etc. - Các danh từ tận cùng bằng –f hoặc –fe còn lại thì ta thêm –s vào cuối danh từ để tạo t