Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

Thái Lan, Indonesia từ bỏ Vắc-Xin Do Trung Quốc Sản Xuất Trong Cuộc Chiến đại dịch COVID

Ngày:_ 02/08/2021  
Thái Lan, Indonesia từ bỏ Vắc-Xin Do Trung Quốc Sản Xuất Trong Cuộc Chiến đại dịch COVID Hai quốc gia châu Á là Thái Lan và Indonesia đã từ chối sử dụng vắc-xin do Trung Quốc sản xuất và viện dẫn những lo ngại về “vắc-xin này thấ...