Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hai-huoc

NAVY-MARINE-ARMY-AIR FORCE FUNNY LACK OF COMMUNICATION

Hình ảnh
Navy: [Hải Quân] "đôi khi ngoài Biển chúng ta sẽ chẳng liên lạc được với ai". Marine [Thủy Quân Lục Chiến] "thỉnh thoảng trên chiến trường, các phương tiện liên lạc của chúng ta bị vỡ nát" Army [Bộ Binh] đôi khi các bạn sẽ gặp phải sự mất liên lạc ngoài vùng phủ sóng. AIR FORCE [Không Quân] ' 'Các bạn nên có một tín hiệu WIFI tốt trong phòng của mình, nếu ko có, chỉ cần gọi phòng lễ tân của khách sạn"'. 😂😂😂