Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

Những Vụ Rơi Đĩa Bay Bí Ẩn nhất Trong Lịch Sử

Ngày:_ 19/05/2016  
Những Vụ Rơi Đĩa Bay Bí Ẩn nhất Trong Lịch Sử Vào năm 1963, một khoa học gia tên là Fritz Wener đã làm việc với tư cách là một chuyên gia thử nghiệm hạt nhân ở bang Arizona Hoa Kỳ. Tháng...