Hiển thị các bài đăng có nhãn khoa-hoc. Hiển thị tất cả bài đăng

Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì?

Xuất bản lúc: 5:01 CH_ 15/09/2020  
Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì? Vũ trụ đang không ngừng mở rộng Nếu vũ trụ đang giãn nở thì bên ngoài vũ trụ là thứ gì? Nếu không có gì bên ngoài vũ trụ, vậy tại sao chúng ...

Xem video: